Historiek

Het Infopunt ‘De Zilveren Sleutel' bouwt verder op de activiteiten van het Platform Wonen van Ouderen. Dit platform was de draaischijf voor informatie over wonen van ouderen en ijverde voor het zelfstandig, geïntegreerd en betaalbaar kunnen leven en wonen van ouderen.

Het Platform Wonen van Ouderen moest in 2007 zijn werking stopzetten. Gezien de werking van Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, en vzw Toegankelijkheidsbureau nauw aansluit bij het thema ‘wonen van ouderen', hebben deze organisaties besloten de werking van het platform in de toekomst verder te zetten.

Naast de opstart van het infopunt ‘De Zilveren Sleutel' ontwikkelde Enter ook de Ontwerpgids ‘Meegroeiwonen'. Deze gids vervangt de oorspronkelijke Ontwerpgids ‘Levenslang Wonen', die het Platform Wonen van Ouderen in 1999 lanceerde. Daar waar de informatie voor het wonen van ouderen verwerkt zit in deze website en bijhorende publicaties, mikt de ontwerpgids Meegroeiwonen op alle (ver)bouwers. In het bijzonder willen we ook de jongere bouwers warm maken om te kiezen voor een woning of woonconcept dat mee kan evolueren in de tijd.

Deze ontwerpgids Meegroeiwonen kan je terugvinden op de website www.meegroeiwonen.info.