ADL wonen

ADL wonen is een vorm van aangepast wonen, waarbij je als persoon met een handicap of als oudere beroep doet op een centrale dienst om jezelf te ondersteunen in een aantal dagdagelijkse activiteiten. Je kan een aangepaste woning van de dienst huren of je kan in jouw eigen woning beroep doen op deze dienstverlening.

Een ADL-cluster bestaat uit een groepering van een aantal ADL woningen of appartementen die verspreid liggen in een gewone woonwijk (binnen een bepaalde straal) en verbonden zijn aan een centraal gelegen ADL-centrum. 

Vanuit het ADL-centrum krijgen de bewoners van deze woningen de assistentie die ze nodig hebben (begeleiding, hulp- of zorgverlening) bij dagdagelijkse taken. De afkorting ADL staat namelijk voor Activiteiten van het Dagelijks Leven zoals hulp bij het opstaan, het wassen, aankleden, eten, iets verplaatsen of zich binnenshuis verplaatsen.

De assistentie wordt op vraag van de bewoners aan huis gegeven en is 24 op 24 uur beschikbaar. Hulpvrager en hulpverlener staan via een oproepsysteem met elkaar in contact. Als een bewoner hulp nodig heeft roept hij assistentie op. Deze oproep komt binnen in het ADL-centrum, de centrale dienst, waarna een assistent zich verplaatst naar de eigen woning of de ADL-woning om hulp te geven.

Een ADL woning is een aangepaste woning of appartement die je kan huren als je zelf geen eigen woning hebt.  Deze woning is vanaf de start rolstoeltoegankelijk en bruikbaar: een drempelloze toegang, eenvoudige circulatie in de woning, voldoende bewegingsruimte, voldoende brede deuren, aangepast sanitaire voorzieningen…  Als een nieuwe bewoner zijn intrek in de woning doet, worden voor elke ruimte (of handeling) de specifieke noden van deze persoon met een beperking bekeken. De bewoner kan dan zelf de nodige hulpmiddelen aankopen en installeren in de woning waar deze nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld een tillift of een aangepaste douchestoel zijn.

Wie komt in aanmerking?

Een ADL-dienst voor zelfstandig wonen richt zich tot meerderjarigen met een fysieke handicap.
Om van een dienst voor zelfstandig wonen gebruik te kunnen maken moet je voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder:

  • tussen 18 en 65 jaar zijn bij de inschrijving;
  • tussen de 7 en 30 uur assistentie per week nodig hebben;
  • zelf de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de opdrachten die men geeft aan de ADL-assistent(e);
  • geen gebruik maken van een andere woonvoorziening erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
  • beschikken over een positieve beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Nuttige links

VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken (www.vaph.be ).