Dienst voor oppashulp

Als aanvulling op de professionele hulp en de mantelzorg, verzekert thuisoppas gezelschap, veiligheid en de strikte basiszorgen voor de oudere persoon.

Oppashulp richt zich tot een heel heterogeen publiek en is op dat vlak niet aan beperkingen gebonden. Wel kan een individuele dienst voor oppashulp binnen zijn eigen werking heel specifieke doelgroepen afbakenen, zoals bijvoorbeeld chronisch zieken, personen met een handicap, …

De dienst coördineert vraag en aanbod van oppashulp in samenwerking met vrijwilligers.

Voor meer informatie over oppashulp in jouw buurt: richt je tot je gemeente of OCMW.