Nachtopvang

Nachtopvang is specifiek bedoeld voor personen die overdag thuis kunnen verblijven maar 's nachts extra verzorging of begeleiding nodig hebben (personen met beginnende verwardheid, doolgedrag, valrisico's,…) en voor personen  wiens verzorging voor de mantelzorger(s) te zwaar is geworden.

Een gebrek aan nachtzorg is vaak de directe oorzaak van een opname in een rusthuis of in een verzorgingstehuis. Ondersteuning tijdens de nachturen kan het vroegtijdig afbreken van het thuisverblijf voorkomen.

Voor meer informatie over de mogelijkheid tot nachtopvang in je gemeente of in een naburige gemeente: richt je tot je gemeente of OCMW.