Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

De opdracht van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers omvat de ondersteuning van mantelzorgers (door vorming, praatgroepen, enz.) en de behartiging van hun belangen.

Ze hebben een belangrijke informatiefunctie: enerzijds verstrekken ze advies over rechten en plichten van de mantelzorger, anderzijds kunnen de mantelzorgers er terecht voor informatie en advies over alle thema’s binnen de thuiszorg.

Daarnaast inventariseren deze verenigingen alle mogelijke probleemsituaties die gebruikers en mantelzorgers ondervinden. Indien nodig signaleren zij deze knelpunten aan de overheid.

Meer informatie over de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers in Vlaanderen vind je op de website van Zorg en Gezondheid.